Nulis Paragrap Eksposisi

Paragrap eksposisi yaiku paragrap kang njlentrehake seluk beluke salah sawijining bab utawa masalah. Tujuane supaya wong kang maca bisa njupuk informasi lan pengetahuan kang luwih gamblang utawa cetha. Kanggo njlentrehake masalah kang dirembug, paragrap ekspposisi migunakake tuladha, grafik uga fakta lan data liyane.

Ciri-ciri paragrap eksposisi yaiku :

  1. Migunakake pola pengembangan umum tumuju khusus utawa saka khusus tumuju umum, kang duweni ciri dedukatif utawa induktif
  2. Momot kalimat topik
  3. Momot kalimat rincian utawa penjelas

Urut-urutane nulis eksposisi yaiku :

  1. Nemtokake tema
  2. Nata karangan wacana
  3. Nglumpukake karangan-karangan supaya dadi karangan kang komplit lan utuh.

Pola pengembangan lan jenising pengembangan eksposisi ana telu yaiku :

  1. Pola proses, yaiku sawijining urutan saka tumindak-tumindah kanggo nyipta utawa ngasilake asil saka kedadeyan utawa peristiwa
  2. Pola sebab akibat, sebab tumindak pinangka gagasan utama, lan akibat pinagka rincian pengembangane.
  3. Pola ilustrasi, kanggo eksposisi ilustrasi iya mung sadrema ngandarake karepe penulis. Pengalaman-pengalaman pribadi bisa dadi bahan ilustrasi kang paling efektif kanggo njlentrehake gagasan-gagasan umum kasebut.

Sumber : Kabeh Seneng Basa Jawa 1

 

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s