NDHUDHUK NDHUDHAH AMRIH LESTARINE BUDAYA JAWA ING BAB ADAT TATA CARA PENGANTENAN

Salah sijine adat tata cara pengantenan, yaiku siraman calon penganten. Sakdurunge acara siraman calon penganten putri, sedina sakdurunge, sing duwe gawe wis utusan paraga golek banyu sumber pitu. Sumber pitu utawa tuk pitu mau bisa wujud sendhang utawa sumur, dadi dudu banyu kali.

Sakwise calon penganten putri dibusanani busana siraman, rambute diore, dikanthi mijil saka kamar busana, sungkem caos bekti luwih dhisik marang para sesepuh piniji (putri) kang lenggahe wis ditata sakdurunge, jejer-jejer, urutan sing keri dhewe lenggahe ibu lan ramane calon penganten putrid. Sakwise sungkem pangabekti, calon panganten putri tumuli dikanthi dening rama lan ibune manjing papan pasiraman. Calon penganten putri dilenggahake ing papan siraman kang wis cinawisake. Rama lan ibune banjur nampa banyu sumber pitu saka paraga kang piniji, sabanjure banyu sumber pitu kacampurake ing jembangan kanga rep dienggo siraman. Sakwise banyu dicampur, Dhukun Penganten ngadani para sepuh putri kang piniji mbaka siji nyirami calon penganten, pungkasane rama lan ibune. Rampung siraman nuli nindakake acara pecah pamor. Carane, kendhipratala sing isi banyu, banyune dicurake dening ramane kanggo wudlu tumrap calon penganten putri sing muslim, dene saliyane cukup kanggo raup nganti banyune entek. Yen kendhi wis kothong banjur dicekel bareng dening rama lan ibune, kendhi ditibakake utawa dibanting karo ngucap: “Aku ora mecah kendi, nanging mecah pamore anakku.” Sakwise kendhi pecah, calon penganten putri banjut diandhuki lan dibopong lumebu kamar busana dening rama lan ibune, pepindhane kaya digendhong kanthi kebak rasa tresna asih.

 

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s