Tuladha Tampi Pasrah Panganten Kakung

Tampi Pasrah Panganten Kakung

Nuwun,

Winantu ing kawilujengan.

Sinartan sinukartaning panambrama. Ibu miwah Bapak (….besan….), dalah para putri putra, dalasan sanggyaning kulawarga, .punapa dene para rawuh. Nuwun, tumanggap pangandikanipun bapak (….sesuli saking besan panganten kakung….), ingkang anyulihi lbu tuwin Bapak (….nami besan panganten kakung….) amasrahaken panganten kakung, kaparengna kula matur, minangka sesulihipun lbu saha (….besan panganten putri….), kula kadhawuhan tampi pasrah panganten kakung. Pramila keparengna amratelakaken bilih ing samangke wanci tabuh 1O.OO, panganten kakung kula tampi kanthi sae, andadosaken suka bingahing manah; saha sumangga sami muji muja syukur konjuk ing.Hyang Murbeng Gesang.
Selajengipun. panganten kakung badhe sarimbit kaliyan. panganten putri (…..panganten putri… ), dumungkap upacara candhakipun.

Kula nyadhong pangaksami mbokbilih wonten kakirangan saha kaladuking panampi.

Nuwun .

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s