Rsi Bisma

Rsi bisma inggih menika pertapa saking talkandha. Nalika taksih timur Rsi Bisma anggadahi nami Raden Dewabrata. Panjenenganipun inggih menika putranipun Prabu Sentanu kalayan Dewi Ganggawati, ingkang wekdal menika dumados Raja Astina. Raden Dewabrata anggadahi sumpah mboten badhe nikah ing dalem gesangipun. Keranten panjenenganipun Raden Dewabrata putra ingkang badhe nerasaken tahta kerajaan dados gantosipun ingkang rama, mangka Raden Dewabrata dipun peksa supados nikah kalayan Dewi Amba. Wekdal maenika Raden Dewabrata bade ninggalake negeri swantipura, nanging Dewi Amba badhe nderekaken, ananging Raden Dewabrata mboten ngijini. Damel meden-medeni Dewi Amba, Raden Dewabrata badhe ngedalaken panah marang Dewi
Amba. Dumadaan panah kasebat malah mlesat lan kenging garwanipun Raden Dewabrata, inggih menika Dewi Amba. Wiwit niku Raden Dewabrata midanget suwanten bilih Dewi Amba badhe mbales dumateng Raden Dewabrata wonten ing perang Baratayuda. Sabibaripun Raden Dewabrata sepuh Raden Dewabrata dados pandita kanthi asma Rsi Bisma wonten ing pertapaan Talkandha. Nalika Rsi Bisma nembe tapabrata, panjenenganipun dipun datengi Rsi Durna. Rsi dipun paringi pirsa bilih perang baratayuda sampun dipunwiwiti. Pandawa sampun andadosaken senapati perang inggih menika Rsi Seta. Nanging Kurawa dereng anggadahi senapati perang. Mangka Prabu Duryudana nyuwun kalayan Rsi Bisma supados purun dados senapati. Rsi bisma sanget remen midanget kabar menika lan nampi tawaran Prabu Duryudana kanti remen.Rsi Bisma kepengin menawi wonten ing perang baratayuda saged kepanggih kalayan Rsi Seta. Rumiyen, wekdal taksih timur Rsi Bisma nate tukar kalayan Rsi seta nanging Rsi Bisma
kalah nanging dereng purun kalah, mangka Rsi Bisma sumpah bilih panjenenganipun badhe perang maleh wonten ing perang baratayuda. Rsi Bisma tapabrata wonten ing Talkandha kanthi maksud supados kasektenanipun saged nambah sahingga saged menang kalayan Rsi Seta. Menawi Rsi Seta tapabrata wonten ing pertapaan Selaperwata. Kanthi jabatan senapati perang oleh Rsi Durna kasebat, Rsi Durna medal sanking pertapaanipun tinuju Tegal Kurusetra damel badhe nglawan Rsi Seta . Rsi Bisma nitih kereta ingkang saged miber wonten awang-awang. Nalika sampun wonten ing medan perang, lan antawis Rsi Bisma Lan Rsi Seta saged kepanggih wonten ing paprangan, mangka kedadosan perang tanding ingkang seru lan sami anggadahi kasekten ingkang linuwih. Pramila Rsi seta mboten ngendaraim kereta nangingdaged ngimbangi peperangan. Kados-kados Rsi seta dados “Banteng Ketaton”. Rsi Bisma dawah saking keretanipun keranten sipun gada dening Rsi Seta lan keretanipun bubar ambyar. Rsi Bisma dipun plecit ngantos kecemplung wonten samodralaya. Wonten ing samodra Rsi Bisma badhe madosi ingkang biyung Dewi Jumpini utawi Dewi Angga. Rsi Bisma lapor bilih piyambakipun sampun kalah kalayan Rsi Seta. Dewi Angga welas asih kalayan ingkang putra lajeng Rai Bisma dipun paringi senjata ampuh ingkang dipunwastani Cucudhandhang.Nalika senjata menika sampun dipun paringake manka Rsi Bisma nyuwun izin badhe perang kalayan Rsi Seta. Ingkang Biyung ngrestui ingkang putra.
Nalika Rsi Seta ngertos bilih Rsi Bisma anggadahi senjata cucudhandhang. Piyambakipun
ngraos bilih badhe wangsul wonten ing alam baka. Rsi Seta enggal-enggal jumeneng,
mustakanipun dipun adepaken ngandap, lan siap menawi bade pejah ing dinten menika. Rsi Bisma mlesataken cucudhandhan maring dadanipun Rsi Seta, mangka kanthi sekejap dawah ing bumi. Prabu Matswapati mangertosi bilih ingkang putra pejah mangka inggal-inggal nyaketi. Pandawa ugi nyembah Rsi Seta ingkang sampun berjuang mati-matian.Wonten ing pesan terakhiripun Rsi Seta pesen Supados wonten ing perang baratayuda “ampun ngantos sombong lan takabur, ampun ngantos nantang-nantang”.
Amangka Rsi Bisma mihak kalayan kurawa nanging Rsi Bisma anggadahi sifat ingkang setia kalayan Prabu Duryudana, pimpinan kurawa. Amargi rumiyen Sewi Amba Anggadahi sumpah bilih Wonten ing perang baratayuda Rsi Bisma badhe pejah ing perang menika. Amargi Pandawa mboten gadah senapati perang mangka pandawa ngangkat senapati estri, inggih menika Dewi Rara Srikandi utawi jelmaan Dewi Amba. Kanti semangat pasukan Srikandi maju wnten ing medan perang nglawan Rsi Bisma, Rsi Bisma gumun kok senapati perangipun estri, amangka keluarga pandawa taksih utuh. Para prajurit ngudani panah ing Rsi Bisma nanging mboten wonten ingkang kenging.Wekdal Rsi Bisma kepanggih kalayan Dewi Rara Srikandi ,Rsi Bisma Mandeng wajahipun Dewi Rara Srikandi kados-kados jelmaanipun Dewi Amba ingkang nagih janji. Sang Rsi Pesen “Putuku Wara Srikandi, wis titi wancine aku bakalan mati, putuku. Lesatno Panahmu maring ulu atiku”.
Sabibaripun Dewi Wara Srikandi nyembah mangka Enggal-enggal mlesataken panah pasopati tepat wonten ing dadanipun Rsi.Amargi ampuhipun panah dadosaken Rsi Bisma eawah ing bumi lan rsi nyerah. Jebule-jebul Rsi Bisma menika sanget muji pandawa, Rsi Bisma nyuwun saderengipun pejah dipun payungi ringin ingkang rindang. Panjenenganipun Rsi Bisma pesen dumateng pandawa ” Putuku Pandawa Panjenengan pinter ngeter ing swargaloka. Putuku Kresna lan Pandawa eyang pamit badhe maring nirwana.Kawula doaaken pandawa menang ing perang baratayuda”. Sabibaripun nyampeaken kata-kata menika lajeng Rsi Bisma pejah kanti kesatria.

Wonten ing cariyos menika mbukteaken, amangka Rsi Bisma ngabdi dalem kurawa nanging wonten ing manahipun tetep muji keluarga pandawa. Lan anggadahi kepercayaan bilih keluarga pandawa ingkang badhe menangake perang baratayuda. Nanging ugi tetep setia dumateng kurawa ingkang sampun ndadosaken Rsi Bisma senapati perang.

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s