Geguritan Karya Bonari Nabonenar

G U R I T

gurit mung papan kanggo istirah
kayadene gubug cilik
ing tengah sawah ing antarane kemreceke manuk
emprit ngonceki gabah

gurit mung papan kanggo istirah
kanggo sayah apa kanggo kang makarya wegah

gurit mung papan kanggo istirah
kayadene gubug cilik ing tengah sawah
ramerame mbakar jagung nyadhong wangsit
gendhakan dhedhemitan
gendhakan karo dhemit
dhemit gendhakan
ing gubug cilik ing tengah sawah

gurit mung papan kanggo istirah
tembungtembug ukaraukara padha sayah
sawise dirodhapeksa diajak nyebarake dora
apuskrama lan pitenah

gurit mung papan kanggo istirah

17 januari 1988

WACANEN GURIT IKI

wacanen gurit iki nimas
ing njero kamarmu kang sepi
kang jare angin wengi angganda wangi
wacanen nimas
wacanen
ing njero kamarmu kang sepi
yen ana kang kumlebat
ya kuwi aku
kang sasuwene iki kedhungsangan
nglari wangine tresnamu
turut gununggunung lan samodraning asepi

yen gununggunung jugrug
yen samodra rob
gage wacanen gurit iki
kareben sampurna sindhungriwut

yen ana tembang sasirepe prahara
ya kuwi tembangtangisku
tembang pangruwating dhuhkitaku

yen aku nembang
nimas
wacanen gurit iki

des 90

WONG PENGGURIT

wong penggurit nyungging purbaning kayun
wus tugel tatah sapirangpirang
sajroning sepi sajroning samun
kaendahan dudu srana dudu jangka
tansah luput digegantha

wong penggurit nyungging purbaning kayun
wus tugel tatah sapirangpirang
dadi tatu dadi tatal
dadi tangis mantra sing dirapal
sajroning sepi sajroning samun
kaendahan dudu srana dudu jangka
tansah luput digegantha

wong penggurit nyungging purbaning kayun
sajroning sepi sajroning samun
sapupuh geguritan ditatah dadi maesan
wong penggurit mati ninggal aran

8 mei 1991

WANEH WANEH

waneh waneh polah tandange wong ngenteni
tekane janji. tibaning pesthi.
urip pancen kalakone kanthi laki. paman.
waneh waneh polah tandange wong nglakeni
urip saya kemayu nglakeni jaman saya kemedan.

waneh waneh jantur-ocehe wong mendem
kakehan ngombe tuwak mangkaking ngaurip.
waneh waneh. urip pancen mung mampir
ngombe. mung aja mung kanggo ngombe. ngono jare
sing wus akeh ngombe madu-wisa
sepah-sarining ngaurip. waneh waneh
polahe sing kakehan ngombe sing
saya nggrangsang saya ngombe
saya nggrangsang. paman. piye kabare paran.

waneh waneh carane wong ngluwari janji
nampani tibaning pesthi. urip kudu dilakeni
wajib kudu dilakoni. urup kudu dirumati
pati kudu diliwati. mung pancen waneh waneh
wong nyranani gegayuhan
ngregem urip kang sejati

1992

N G E N T E N I

ngenteni mekare angin ing esuk tanpa sumringah
eseme srengenge temangsang angenangen garing
saka dayane dhuhkitaku saya methit ing dhuhkitamu
ngenteni pepadhang tumetes saka prenahe gegayauhan
kesandhung wajibe ngaurip kongang liyerliyer
ingelus atis saya samar wewangunan
ngenteni mekare kembang jayamulya
ing ndhuwur watu gilang
ing walike esuk
ana arum mangambar saka pangimpen
samar
lamatlamat keprungu pambengokmu
ing endi sliramu ngenteni
ing ndhuwur watu gilang tumlawung pangrasaku
nganti embuh
nganti alum kembang pisungsungku

8 mei 1991

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s